Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Netbaseret diplomkursus i kristen formidling

DBI udbyder i foråret 2020 et netbaseret diplomkursus i mundtlig og skriftlig formidling af den kristne tro.

Netbaseret diplomkursus i kristen formidling

Oplysninger

Forår 2020 med start 3. februar

Se en introduktion

Første lektion (gratis)

Dette kursus er

 • For garvede prædikanter
 • For nye, uprøvede prædikanter og skribenter
 • For børne- og ungdomsmedarbejdere
 • For dem, der formidler til en menighed eller en voksen­for­samling
 • For dem, der er ansat i en kristen organisation eller er én af de mange frivillige, der har en tilbagevendende formidlende opgave

Et netbaseret kursus er noget andet end at møde i et klasselokale ansigt til ansigt. Det har nogle mangler. Derfor er der også indbygget en nærværsdag på Dansk Bibel-Institut i kurset.

 • Der er et pensum af dansk litteratur om emnet på 4-500 sider, som skal læses undervejs (se nedenfor).
 • Der er nogle opgaver, der skal udføres undervejs:
  • En mundtlig formidling på 15 minutter, som skal afholdes på nærværsdagen og bagefter evalueres grundigt.
  • En lejlighedstale på 7-8 minutter, som skal evalueres
   eller
  • En skriftlig formidling på cirka én side, som skal evalueres.

Man kan tage kurset alene hjemme ved sin computer eller gøre det sammen i en mindre gruppe, hvor man bruger tid på at drøfte de emner, der kommer op i undervisningen.

Indhold

Undervisning og læsestof betoner fire elementer ved en kristen formidling:

 • Tekstnærhed i forhold til de meget forskelligartede bibelske tekster og temaer
 • Livsnærhed – især i forhold til den postmoderne tilhører med kristen eller sekulær baggrund samt formidlingens forskellige kontekster
 • Personlig profil og involvering i budskabet og formidlerens egne styrker og svaghed
 • Den pædagogisk form ved mundtlig og skriftlig formidling.

Færdigheder

 • At kunne forstå de forskellige tilhørere/læsere og kunne formidle et vedkommende kristent budskab til ham eller hende
 • At være fortrolig med de mange bibelske genrer og tekster og kunne arbejde målrettet med forberedelsesfasen fra tekst til tilhører
 • At kunne fremføre en mundtlig og skriftlig formidling til en bestemt defineret målgruppe
 • At kunne evaluere og kritisk reflektere over egen og andres mundtlige og skriftlige formidling

Mål

 • At være fortrolig med formidlingens håndværk fra forberedelse til formidling til en forsamling
 • At kunne møde de aktuelle tilhørere/læsere der, hvor han eller hun er
 • At kunne forberede, gennemføre og evaluere mundtlig og skriftlig formidling

Pensumlitteratur

Prædiken
Andersen, Børge Haahr: Evangeliet i Livets overgange. LogosMedia. Hillerød 2004, s. 9-44
Andersen, Leif: Teksten og tiden. En midlertidig bog om forkyndelsen. Bind I. Fredericia.
Lohse forlag, ss. 33-44, 130-284.
Andersen, Leif (2006): Teksten og Tiden. En midlertidig bog om forkyndelsen. Bind II. Fredericia, Lohse Forlag, ss. 105-148, 155-226
Iversen, Hans Ravn: Ny praktisk teologi. Eksistensen. København 2018, 225-299
Olsen, Peter: Verbalpræsens. Guds nærvær i ordet som lov og evangelium. Den kristne forkyndelse. Red. Jakob Olsen. Kolon. Fredericia 2018, s 89-123

Skriftlig formidling
Koch, Christian; Tandrup, Birthe: Skriv i alle genrer. Gyldendal, 2007, s. 10-35; s.136-144. (ca. 25 normalsider)
Bjerg, Kresten: Den digitale læsers hjerne. Hans Reizels forlag, 2017, s. 53-94. (ca. 35 normalsider)
Christiansen, Hans-Christian; Rose, Gitte (red.). Online Kommunikation – En Introduktion. Hans Reizels forlag 2015, s. 186-222. (ca. 30 normalsider)

Pris 1000 kr.

Efter første dobbeltlektion beslutter man, om man vil deltage i hele kurset. Hvis man ønsker det, får man en faktura fra DBI. Hvis de stillede opgaver løses tilfredsstillende, udstedes der et certifikat fra DBI for bestået kursus.

Undervisere

– Børge Haahr Andersen, lærer i praktisk teologi. Mundtlig formidling (15 lektioner)

– Ellen Lodahl Pedersen, cand.mag., redaktør af DBI-posten og DBIs hjemmesider. Skriftlig formidling (5 lektioner)

Tilmelding

Tilmeld dig til Børge Haahr Andersen eller Ellen Lodahl Pedersen senest 15. marts 2020.

 

Oplysninger