Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Martin Luther

Martin Luthers liv og teologi - læsning af Luther-tekster. Forstå deres historiske kontekst og lær om deres indhold ved Peter Olsen.

Martin Luther

Der tilbydes otte online dobbeltlektioner om Martin Luthers (1483-1546) reformatoriske arbejde og de vigtigste af hans skrifter. Hver dobbeltlektion indledes med en historisk introduktion til den periode, som de enkelte tekster hører til i. Den første lektion indledes med reformationens baggrund. Det er ikke nødvendigt at læse de tekster der gennemgås forud for undervisningen.


Tidspunkt: 19:00-21:00 på Teams


Forberedelse: Det er ikke nødvendigt at læse de tekster der gennemgås forud for undervisningen, og der er ikke knyttet obligatorisk læsning til kurset.


Undervisningsplan for efteråret 2024

Onsdag d. 7. august:

De 95 Teser Mod Afladen (1517), Heidelbergteserne (1518), Sermon om Dåben (1519), Sermon om Det Nye Testamente (1520), Sermon om de Gode Gerninger (1520)

 

Onsdag d. 21. august:

Til den Kristne Adel af Tysk Nation (1520), Om et Kristenmenneskes Frihed (1520), Om Kirkens Babyloniske Fangenskab (1520)

 

Onsdag d. 4. september:

Om den dobbelte retfærdighed (1519), Mod Latomus (1521), Begrundelse og Hjemmel (1521), Magnificat (1521), Kirkepostillen (1522/1544)

 

Onsdag d. 18. september:

Septembertestamentet (1521), Fortalerne til Bibelens Bøger (1522/1546), Invocavitprædikenerne (1522), Om Menighedens Læretugt og Præstevalg (1523), Den Latinske og den Tyske Messe (1523 og 1526), Salmer af Martin Luther (1524)

 

Onsdag d. 2. oktober:

At Jesus Kristus var en Født Jøde (1523), Om Lydighed Mod den Verdslige Øvrighed (1523), Et Brev til Fyrsterne i Sachsen om den Oprørske Ånd (1524), Imod Bøndernes Røver- og Morderbander (1525), Kan Soldater også Have Guds Nåde? (1526)

 

Onsdag d. 16. oktober:

Om den Trælbundne Vilje (1525), Om Kristi Nadver. Bekendelse (1528), Om Gendåben (1528), Den Store og Den Lille Katekismus (1529)

 

Onsdag d. 30. oktober:

Den Store Galaterbrevskommentar (1535), Om den Kristnes Forhold til Mose Lov (1525), Kommentaren til Femte Mosebog (1525), Kommentaren til Første Mosebog (1545)

 

Onsdag d. 13. november:

De Schmalkaldiske Artikler (1537), Om Koncilierne og Kirken (1539), Mod Antinomerne (1539), Om Jøderne og deres Løgne (1543)


Underviser: Peter Olsen, ph.d., cand.theol.

Peter er førsteamanuensis i systematisk teologi på Dansk Bibel-Institut hvor han blandt andet underviser i faget “Reformation og Lutherdom”.

Peter har blandt andet forfattet og været medudgiver på disse bøger og artikler:

Martin Luthers Trosbegreb, København: Arken Tryk (specialeafhandling)

Tridentinerkoncilets canones om retfærdiggørelseslæren. Oversættelse, indledning og noter, in: Lars Jensen, Peter Olsen & Jens Jørgen Rasmussen: Teologi med hjertet. Festskrift til Niels Ove Vigilius, København: Dansk Bibel-Institut

Luthers lille katekismus. Oversættelse, indledning og noter, København: Credo Forlag

Den glemte Luther, in: Budskabet nr.5, 2002

Martin Luthers syn på sin fortids teologer, in: Nemalah nr.1, 1997


Spørgsmål og tilmelding:

Pris: 1800 kr.

Tilmeld dig her

Skriv til: 

Margrethe Bang Rye Kofod
Administrativ leder af CTIP

mbrk@dbi.edu
Tlf.: 51181277
Læs mere

Bachelor i teologi

 

Vil du tilmeldes men vente med at betale til senere eller søger du nedsat pris pga. økonomisk situation, så skriv til Margrethe Kofod på: mbrk@dbi.edu