Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Religionspædagogik

CTIP tilbyder undervisning, kurser, foredrag og konsulentbistand inden for det religionspædagogiske felt.

Religionspædagogik

Religionspædagogik beskæftiger sig med formidling af kristendom til børn og unge og et kristent livs- og menneskesyns betydning for opdragelse og undervisning – altså med hele opdragelsesvirkeligheden i lys af et kristent livs- og menneskesyn.

CTIP har tilbud til lærerstuderende, lærere, kirke- og kulturmedarbejdere, børnemedarbejdere, præster, menigheder og forældre. Tilbuddene gælder uddannelse, efter- og videreuddannelse, foredrag, kortere og længere kurser, projekter, artikler og udgivelser.

Fag med religionspædagogisk relevans

DBI giver mulighed for at vælge fag, som på en særlig måde udruster til at arbejde med kirkelig undervisning af børn, unge og voksne.  Det sker både gennem valgfagene Børn, unge og kristen tro (BTM1514), Evangelieforståelse og praksis (BTM1515), Fra bibeltekst til teologi (PT2001), Livssyn og kontekstualisering (PT2002) og Kristen formidling og oplæring (PT2003).

Fagene kan tages som selvstændige kurser og som supplement til en eksisterende uddannelse.

Samarbejde med religionspædagoger

CTIP har samarbejde med to religionspædagoger, der til sammen dækker en lang række emner

Ninna Vestergaard Braüner er cand.pæd. (kandidat i pædagogik) og ansat som timelærer på DBI. Hun tilbyder en portefølje af undervisning, pædagogiske kurser, foredrag, supervision og konsulentvirksomhed.

Læs mere


Birgitte Kjær er lærer og cand.mag. i kristendomskundskab/religion. Hun er freelance religionspædagog og forfatter til en række bøger med og om kristen forkyndelse for børn og om kristendomsundervisning. Birgitte Kjær tilbyder undervisning, kurser, foredrag, konsulentvirksomhed, projekter og skriveopgaver indenfor det religionspædagogiske område med særlig vægt på den kristne oplæring af børn. Læs mere

DBIs faste lærere

Desuden tilbydes følgende foredrag med religionspædagogisk relevans af DBIs faste lærere (se https://ctip.dk/vi-tilbyder/find-foredrag/)

Jens Bruun Kofoed om skabelse/evolution, kønsidentitet og gudsbilledlighed

Jakob Olsen om Kierkegaard

Michael Agerbo Mørch om åndsfrihed

Finn Aasebø Rønne om fundamentalisme og demokrati

Tilbud opdelt efter målgruppe

Forkyndere for børn – i frivillige organisationer, i folkekirker og frimenigheder – og organisationerne bag
(Børnekonsulenter, frivillige, kirke- og kulturmedarbejdere og præster – og deres organisationer)

 • Foredrag, kurser og undervisningsforløb.  Derudover udbydes ”Børn, unge og kristen tro” som fag til målgruppen og i ”lightudgaver” til organisationer, som selv er med til at præge forløbet. I folkekirkeregi kan børnekonfirmand- og konfirmandundervisning være særskilte tilbud.
 • Udvikling af materialer.

Forældre

 • Medvirken på menighedslejre, familielejre/bibelcampings, forældrearrangementer, forældrekurser.

Menigheder og menighedsledere i sognemenigheder, missionshuse og fri- og valgmenigheder

 • Medvirke til udvikling af menighedens arbejde for børn og samarbejde med forældre om dette, fx om dåbsoplæring.
 • Foredrag til menighedsmøder om børn i menigheden og menighedens ansvar for børn og familier.

I regi af kristne fri- og efterskoler

 • Foredrag om at være kristen skole.
 • Kurser for ansatte om andagter og kristendomsfaget.
 • Kurser om almenpædagogiske emner.
 • Konsulentvirksomhed for en skoles pædagogiske udvikling.
 • Forældrearrangementer.

Lærere i folkeskolen

 • Det kristne livs- og menneskesyns betydning for pædagogisk tænkning og praksis.

Lærerstuderende

 • Kristendomsfaglige emner
 • Øvrige emner: Se listen ovenfor

Praktisk info

Henvendelse kan ske direkte til

Ninna Vestergaard Braüner på nivebr@hotmail.com  eller nvb@dbi.edu og på telefon 61 30 71 56.

Birgitte Kjær på  birgittekjaer4@gmail.com eller på telefon 22 54 75 27

Leder af Center for teologi i praksis Jens Bruun Kofoed på jbk@dbi.edu

Pris

I forbindelse med det konkrete foredrag, kursus, m.m. aftales pris og dækning af rejseudgifter, se

https://ctip.dk/vi-tilbyder/find-foredrag/priser/. Når det gælder de to religionspædagoger, som DBI samarbejder med, sker afregningen direkte til dem.