Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Ansatte

Jens Bruun Kofoed
Teologisk leder af CTIP

jbk@dbi.edu
Læs mere

Professor i GT

Læs mere

Margrethe Bang Rye Kofod
Administrativ leder af CTIP

mbrk@dbi.edu
Tlf.: 51181277
Læs mere

Bachelor i teologi

Ninna Vestergaard Braüner
Timelærer og religionspædagogisk konsulent

nvb@dbi.edu
Læs mere

Ninna er cand.pæd. og tidligere lektor ved læreruddannelsen.

Ninna dækker et bredt felt inden for religionspædagogik, men har et særligt fokus på hvad det kristne livs- og menneskesyn betyder for uddannelse og dannelse.

Ninna er timelærer ved DBI i faget Børn, unge og kristen tro og tilbyder herudover:

  • Kurser
  • Foredrag
  • Kollegasupervision
  • Konsulentbistand til udvikling af kristne skoler
  • Udvikling af tilbud til lærere og forældre om almenpædagogiske emner

Download CV

Kurser og foredrag

Emnerne kan holdes som foredrag eller kan udfoldes som undervisning i kurser eller workshops. Emnerne kan sammensættes til kursusforløb (i givet fald vil vi sikre mindre overlap i indhold end der pt er, fordi de skal kunne fungere som en afgrænset helhed i sig selv). Temaerne i faget Børn, unge og kristen tro kan udfoldes hver for sig som foredrag/undervisning. Flere eller færre af dem kan sammensættes til et ”lightforløb” af faget.

1. Trosoplæring set i et pædagogisk og didaktisk perspektiv

Hvad skal forkyndes for børn? Hvad skal ikke forkyndes for børn? Hvad er relevant at tage op med børn hvornår? Hvordan planlægge et forløb i trosoplæring? Hvilket materiale kan anvendes? Der vil være fokus på det centrale i trosoplæringen, og hvordan troen formidles til børn i dag. Relevante undervisningsmaterialer vil blive analyseret og vurderet.

2. Børn og unges forudsætninger for kirkens trosoplæring

Hvilke forudsætninger har børn og unge for kirkens trosoplæring? Hvad bidrager hjemmet med i forhold til trosoplæringen? Hvilke forudsætninger har børnene fra folkeskolen/den kristne skole fra faget kristendomskundskab? Der sættes fokus på oplæringen i hjemmet og faget kristendomskundskab i skolen som udgangspunkt for, hvordan børn og unges forudsætninger kan tænkes ind i trosoplæringen.

3. Udfordringer i forkyndelsen for børn i dag

Hvad kendetegner børn og unge i dag - set i et sociologisk perspektiv? Hvordan kommunikere med børn og unge? Hvilke konsekvenser har det for forkyndelsen, at både børn og voksne i dag er online en stor del af tiden? Der vil være fokus på undersøgelser vedr. børn og unges interesser, fritid, m.m., og hvad sociologien kan bidrage med i forhold til aspekter, der skal tænkes med i forkyndelsen og kommunikationen med børn og unge om livsspørgsmål.

4. Vejledning og supervision af undervisere i trosoplæring

Hvordan kommunikerer jeg med børn og unge? Hvilke forudsætninger har de for kristendom fra hjemmet og fra skolen? Hvad ved de om kristen tro og liv? Hvordan planlægge et undervisningsforløb, som motiverer børn og unge? Hvor vidt er min kommunikation med til at fremme forkyndelsen og oplæringen i den kristne tro? Kurset indeholder vejledning i forbindelse med observation/supervision.

5. Hvordan få ro, når der undervises?

God klasseledelse er forudsætningen for al undervisning. Klasseledelse indebærer struktur, klar kommunikation, tydelig begyndelse og afslutning af undervisningen. Hvilken betydning har rammerne for ro? Hvad sker der, hvis man skælder ud? Hvordan fange børnenes opmærksomhed? Hvordan kan god disciplin tænkes sammen med et kristent dannelsessyn?

Kurset kan målrettes lærere eller medarbejdere i børnearbejde/konfirmandundervisning. Der arbejdes med teori i relation til cases og øvelser.

6. Hvordan hænger et kristent dannelsessyn sammen med skolens evalueringspraksis?

Hvilken evalueringskultur vil vi gerne have på en kristen skole? Hvad kan et kristent dannelsessyn bidrage med i forhold til perfekthedskulturen? Hvad skal evalueres? Hvordan evaluere det, der har værdi og ikke kun måle det, der kan måles? Hvordan kan evalueringen med den enkelte elev styrke skolens samarbejde med forældrene? Hvordan få sagt det, der er svært i respekt for både eleven og forældrene? På kurset arbejdes med teori i relation til cases og øvelser.

7. Hvordan harmonerer et kristent dannelsessyn med undervisningsdifferentiering?

Hvad indebærer undervisningsdifferentiering? Hvordan tilgodese både det enkelte individ og fællesskabet? Hvilken sammenhæng er der mellem undervisningsdifferentiering og at gøre forskel på de enkelte børn/elever? Hvordan tilgodeses et kristent dannelsessyn, når man gør forskel? Hvor vidt kan man som underviser skabe et fællesskab, hvor alle har værdi og inkluderes fuldt ud? Kurset kan målrettes lærere eller medarbejdere i børnearbejde/konfirmandundervisning. Der arbejdes med teori i relation til cases og øvelser.

8. Hvordan har en kristen skole det med demokrati i forhold til skolens identitet?

Hvad indebærer kravet om, at skolen skal forberede eleverne til at leve i det danske samfund med frihed og folkestyre? Hvordan definerer vi demokrati? Hvorfor skal skolen opdrage til demokrati? Hvilke idealer kan kristendommen bidrage med i forhold til demokrati og åndsfrihed? Hvor giver skolen eleverne rum til demokratisk deltagelse? Hvordan forberedes eleverne til demokrati, og hvordan udvikles deres demokratiske dannelse?