Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Ansatte

Christian Canu Højgaard
Administrativ leder af CTIP

cch@dbi.edu
Tlf.: 26230861
Læs mere

Adjunkt i Gammel Testamente

Valgmenighedspræst

Jens Bruun Kofoed
Teologisk leder af CTIP

jbk@dbi.edu
Læs mere

Professor i GT

Læs mere

Margrethe Bang Rye Kofod
Frivillig undervisningsassistent

mbrk@dbi.edu
Tlf.: 51181277
Læs mere

Bachelor i teologi

Ninna Vestergaard Braüner
Timelærer og religionspædagogisk konsulent

nvb@dbi.edu
Læs mere

Ninna er cand.pæd. og tidligere lektor ved læreruddannelsen.

Ninna dækker et bredt felt inden for religionspædagogik, men har et særligt fokus på hvad det kristne livs- og menneskesyn betyder for uddannelse og dannelse.

Ninna er timelærer ved DBI i faget Børn, unge og kristen tro og tilbyder herudover:

 • Kurser
 • Foredrag
 • Kollegasupervision
 • Konsulentbistand til udvikling af kristne skoler
 • Udvikling af tilbud til lærere og forældre om almenpædagogiske emner

Download CV

Kurser og foredrag

Emnerne kan holdes som foredrag eller kan udfoldes som undervisning i kurser eller workshops. Emnerne kan sammensættes til kursusforløb (i givet fald vil vi sikre mindre overlap i indhold end der pt er, fordi de skal kunne fungere som en afgrænset helhed i sig selv). Temaerne i faget Børn, unge og kristen tro kan udfoldes hver for sig som foredrag/undervisning. Flere eller færre af dem kan sammensættes til et ”lightforløb” af faget.

1. Trosoplæring set i et pædagogisk og didaktisk perspektiv

Hvad skal forkyndes for børn? Hvad skal ikke forkyndes for børn? Hvad er relevant at tage op med børn hvornår? Hvordan planlægge et forløb i trosoplæring? Hvilket materiale kan anvendes? Der vil være fokus på det centrale i trosoplæringen, og hvordan troen formidles til børn i dag. Relevante undervisningsmaterialer vil blive analyseret og vurderet.

2. Børn og unges forudsætninger for kirkens trosoplæring

Hvilke forudsætninger har børn og unge for kirkens trosoplæring? Hvad bidrager hjemmet med i forhold til trosoplæringen? Hvilke forudsætninger har børnene fra folkeskolen/den kristne skole fra faget kristendomskundskab? Der sættes fokus på oplæringen i hjemmet og faget kristendomskundskab i skolen som udgangspunkt for, hvordan børn og unges forudsætninger kan tænkes ind i trosoplæringen.

3. Udfordringer i forkyndelsen for børn i dag

Hvad kendetegner børn og unge i dag - set i et sociologisk perspektiv? Hvordan kommunikere med børn og unge? Hvilke konsekvenser har det for forkyndelsen, at både børn og voksne i dag er online en stor del af tiden? Der vil være fokus på undersøgelser vedr. børn og unges interesser, fritid, m.m., og hvad sociologien kan bidrage med i forhold til aspekter, der skal tænkes med i forkyndelsen og kommunikationen med børn og unge om livsspørgsmål.

Tilknyttede konsulenter

Birgitte Kjær
Religionspædagogisk konsulent

birgittekjaer4@gmail.com
Tlf.: 22547527
Læs mere

Birgitte er uddannet lærer fra N. Zahles seminarium 1981 og cand.philol. fra Norsk Lærerakademi 1994 (svarende til den danske titel ”cand.mag.") i kristendomskundskab og pædagogik.

Indenfor religionspædagogik har Birgitte et særligt fokus på børn og tro, kristen opdragelse i hjem, skole og kirke, samt kristendomsundervisning i skolen. Hun står bag en lang række udgivelser, senest Grav dybt. 298 andagter for børn og voksne om (næsten) alt mellem himmel og jord (2021) og Søg højt. 127 andagter for børn og voksne til årets højtider og mærkedage (2022).

Birgitte tilbyder følgende indenfor det religionspædagogiske område:

 • Undervisning
 • Kurser
 • Foredrag
 • Konsulentvirksomhed
 • Projekter
 • Skriveopgaver

Download CV

Kurser og foredrag

 1. At leve med Gud i familien
  I den kristne familie er der altid én mere til stede end dem, vi kan se: Gud. At himlens og jordens skaber og Herre vil tage del i vores liv, tale til os og lytte til os, er helt ubegribeligt stort. Hvordan skaber vi rum for hans nærvær i hverdagen og på årets særlige dage?
 2. Grav dybt! Søg højt!
  At udforske troens landskab med børn.
  Hvordan deler vi den kristne tro med børn? Hvilke temaer kan vi tage op? Og hvor finder vi inspiration til det? Foredraget giver både del i teorier og i erfaringer fra hjem, folkekirke, børne/ungdoms-foreninger og kristne skoler – og ikke mindst fra arbejdet med to noget utraditionelle hjælpemidler til den kristne oplæring: Grav dybt. 298 andagter for børn og voksne om (næsten) alt mellem himmel og jord, og Søg højt. 127 andagter for børn og voksne til årets højtider og mærkedage.
 3. Børns kristne oplæring – et helikopterperspektiv
  Vi vil søge det store overblik: Hvor møder børn kristendommen, og hvordan ser mødet ud i de forskellige sammenhænge? Med et historisk perspektiv vil forståelsen af landskabet øges. Derfra vil vi zoome ind på børnene: Hvordan tilegner de sig troen og livet med Gud? Og vi vil zoome ud: Hvad betyder den større samfundsmæssige kontekst for oplæringen? Foredraget slutter med en række udfordringer til kristenfolket.
 4. Et liv med børn og kristendom
  I mit liv har der været et dejligt mylder af børn: nevøer og niecer, spejderpiger, lejrbørn, børneklub-børn, søndagsskole-børn, store og små elever, legestuebørn, konfirmander, nabobørn, egne børn ... Jeg har haft rige muligheder for at være sammen med børnene om bibelhistorie, tro og kristenliv - og for at dygtiggøre mig til det, hjælpe andre med det og at skrive om det. Gennem fortællingen vil man få et solidt indblik i de forskellige fora, hvor børn møder kristendommen i dagens Danmark.