Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Pædagogiske arrangementer

Dansk Bibel-Instituts CENTER FOR TEOLOGI I PRAKSIS har en række
tilbud, som kristne skoler kan gøre brug af til et pædagogisk arrangement. Flere skoler kan evt. gå sammen.

Hvordan få ro, når der undervises?

v/ cand.pæd. Ninna Vestergaard Braüner

God klasseledelse er forudsætningen for al undervisning. Klasseledelse indebærer struktur, klar kommunikation, tydelig begyndelse og afslutning af undervisningen. Hvilken betydning har rammerne for ro? Hvad sker der, hvis man skælder ud? Hvordan fange børnenes opmærksomhed? Hvordan kan god disciplin tænkes sammen med et kristent dannelsessyn? Der arbejdes med teori i relation til cases og øvelser.


Hvordan hænger et kristent dannelsessyn sammen med skolens evalueringspraksis?

v/ cand.pæd. Ninna Vestergaard Braüner

Hvilken evalueringskultur vil vi gerne have på en kristen skole? Hvad kan et kristent dannelsessyn bidrage med i forhold til perfekthedskulturen? Hvad skal evalueres? Hvordan evaluere det, der har værdi og ikke kun måle det, der kan måles? Hvordan kan evalueringen med den enkelte elev styrke skolens samarbejde med forældrene? Hvordan få sagt det, der er svært i respekt for både eleven og forældrene? Der arbejdes med teori i relation til cases og øvelser.


Hvordan harmonerer et kristent dannelsessyn med undervisningsdifferentiering?

v/ cand.pæd. Ninna Vestergaard Braüner

Hvad indebærer undervisningsdifferentiering? Hvordan tilgodeser vi både det enkelte individ og fællesskabet? Hvilken sammenhæng er der mellem undervisningsdifferentiering og at gøre forskel på de enkelte børn/ elever? Hvordan tilgodeses et kristent dannelsessyn, når man gør forskel? Hvor vidt kan man som underviser skabe et fællesskab, hvor alle har værdi og inkluderes fuldt ud? Der arbejdes med teori i relation til cases og øvelser.


Hvordan har en kristen skole det med demokrati i forhold til skolens identitet?

v/ cand.pæd. Ninna Vestergaard Braüner

Hvad indebærer kravet om, at skolen skal forberede eleverne til at leve i det danske samfund med frihed og folkestyre? Hvordan definerer vi demokrati? Hvorfor skal skolen opdrage til demokrati? Hvilke idealer kan kristendommen bidrage med i forhold til demokrati og åndsfrihed? Hvor giver skolen eleverne rum til demokratisk deltagelse? Hvordan forberedes eleverne til demokrati, og hvordan udvikles deres demokratiske dannelse?


Åndsfrihed

v/ adjunkt i etik Michael Agerbo Mørch

Danmark er et samfund med mange livssyn. Folk mener mange forskellige ting om religion, politik og etik. Hvordan skal vi leve sammen, når vi mener helt forskellige ting om grundlæggende værdier i tilværelsen? Det handler åndsfrihed om. I dette foredrag vil vi forsøge at forstå begrebet historisk og aktuelt med eksempler fra konkrete cases. Der vil blive givet plads til drøftelser af, hvordan man i undervisningen kan lære eleverne at praktisere åndsfrihed.


Dannelse – med inspiration fra Kierkegaard

v/ lektor i religionsfilosofi Jakob Valdemar Olsen

Det er en grundlæggende opgave for skolen at bidrage til elevernes dannelse. Vi vil hente inspiration fra Søren Kierkegaard, hvor dannelse er forbundet med en forståelse af, at et menneske er bestemt af sine relationer. Dannelse går derfor ud på at forholde sig ret til sig selv, til andre og til Gud. Det betyder også, at dannelsen er uafsluttet – en livslang proces. Der vil blive givet plads til drøftelser af, hvordan Kierkegaards syn på dannelse kan give perspektiver på undervisning og samvær på en kristen skole.


Vi protestantiske fætre

v/ professor i kirkehistorie Finn Aasebø Rønne

På de kristne friskoler er der elever og ansatte fra forskellige protestantiske kirkesamfund. Hvad er egentlig baggrunden for disse kirkesamfund? Hvad har de tilfælles? Og hvor adskiller de sig? Foredraget giver plads for drøftelser af, hvilken betydning skolens lutherske eller fælleskirkelige grundlag kan have for skolens hverdag. Emnet er måske særligt relevant for bestyrelser og ledere.


Undervisere:

Ninna Vestergaard Braüner: Lærer og cand.pæd. i pædagogik. Har undervist i folkeskolen i bl.a. kristendomskundskab, og som lektor på læreruddannelsen i didaktik og pædagogik  – samt på efteruddannelse af lærere i moduler på diplomuddannelsen. Har desuden koordineret lærerstuderendes praktik på folkeskoler og frie skoler. Fra 2021 timelærer ved DBI, ansat til undervisning i faget: Børn, unge og kristen tro, adjunktpædagogisk  kursus og universitetspædagogiske kurser for  ansatte samt supervision mhp. udvikling af  undervisningen på DBI.

Kontakt: nivebr@hotmail.com, tlf. 61 30 71 56


Michael Agerbo Mørch: Adjunkt med ph.d. i systematisk teologi på Dansk Bibel-Institut, hvor han underviser i bl.a. etik og apologetik. Erfaren foredragsholder, forfatter til adskillige bøger, klummeskribent på kirke.dk, boganmelder i Information samt næstformand i Foreningen Åndsfrihed”.

Kontakt: mam@dbi.edu, tlf. 28 25 32 19


Jakob Valdemar Olsen: Lektor i religionsfilosofi på Dansk Bibel-Institut og deltidspræst i Emdrup kirke. Forfatter til bøger om særligt apologetik og Søren Kierkegaard. Erfaren foredragsholder om bl.a. filosofi, Kierkegaard, C.S. Lewis,  Dostojewski mm.

Kontakt: jo@dbi.edu, tlf. 25 26 55 08


Finn Aasebø Rønne: Professor i kirkehistorie på Dansk Bibel-Institut, hvor han underviser i kirkehistorie og missionsfag. Erfaren foredragsholder om, hvordan vi forstår os selv ud fra kirkehistorien, om reformationen, vækkelser, tidens strømninger etc.

Kontakt: finn@dbi.edu, tlf. 26 25 55 07


PRIS

Pris: 3.000 kr. pr. dobbeltlektion eller foredrag, samt refusion af rejseudgifter.

Arrangementerne bookes direkte hos de pågældende undervisere.

Hent PDF: CTIP-religionspaedagogiske-arrangementer