Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Ninna Vestergaard Braüner
Timelærer og religionspædagogisk konsulent

nvb@dbi.edu

Ninna er cand.pæd. og tidligere lektor ved læreruddannelsen.

Ninna dækker et bredt felt inden for religionspædagogik, men har et særligt fokus på hvad det kristne livs- og menneskesyn betyder for uddannelse og dannelse.

Ninna er timelærer ved DBI i faget Børn, unge og kristen tro og tilbyder herudover:

  • Kurser
  • Foredrag
  • Kollegasupervision
  • Konsulentbistand til udvikling af kristne skoler
  • Udvikling af tilbud til lærere og forældre om almenpædagogiske emner

Download CV

Kurser og foredrag

Emnerne kan holdes som foredrag eller kan udfoldes som undervisning i kurser eller workshops. Emnerne kan sammensættes til kursusforløb (i givet fald vil vi sikre mindre overlap i indhold end der pt er, fordi de skal kunne fungere som en afgrænset helhed i sig selv). Temaerne i faget Børn, unge og kristen tro kan udfoldes hver for sig som foredrag/undervisning. Flere eller færre af dem kan sammensættes til et ”lightforløb” af faget.

1. Trosoplæring set i et pædagogisk og didaktisk perspektiv

Hvad skal forkyndes for børn? Hvad skal ikke forkyndes for børn? Hvad er relevant at tage op med børn hvornår? Hvordan planlægge et forløb i trosoplæring? Hvilket materiale kan anvendes? Der vil være fokus på det centrale i trosoplæringen, og hvordan troen formidles til børn i dag. Relevante undervisningsmaterialer vil blive analyseret og vurderet.

2. Børn og unges forudsætninger for kirkens trosoplæring

Hvilke forudsætninger har børn og unge for kirkens trosoplæring? Hvad bidrager hjemmet med i forhold til trosoplæringen? Hvilke forudsætninger har børnene fra folkeskolen/den kristne skole fra faget kristendomskundskab? Der sættes fokus på oplæringen i hjemmet og faget kristendomskundskab i skolen som udgangspunkt for, hvordan børn og unges forudsætninger kan tænkes ind i trosoplæringen.

3. Udfordringer i forkyndelsen for børn i dag

Hvad kendetegner børn og unge i dag – set i et sociologisk perspektiv? Hvordan kommunikere med børn og unge? Hvilke konsekvenser har det for forkyndelsen, at både børn og voksne i dag er online en stor del af tiden? Der vil være fokus på undersøgelser vedr. børn og unges interesser, fritid, m.m., og hvad sociologien kan bidrage med i forhold til aspekter, der skal tænkes med i forkyndelsen og kommunikationen med børn og unge om livsspørgsmål.