Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Kristendom for børn

Hvad svarer du, når børnene stiller alle de svære spørgsmål om krig, om Jesu undere, og om hvorfor Bibelen skal afgøre, hvad der er rigtigt og forkert?

Kristendom for børn

Oplysninger

Nu kan du blive klogere på det og mere til på denne undervisningsdag på DBI for lærere, præster, kirke- og kulturmedarbejdere, konsulenter og frivillige i undervisning og forkyndelse for børn og teenagere.

Pris og tilmelding

200 kr. inklusive forplejning.
Tilmeld dig nedenfor senest 26. august 2024.

Tilmeld dig her

PROGRAM

Hent programmet her Kristendom-for-boern

9.30-10.00: Drop-in-kaffe/te med brød10.00-10.10:

Velkomst og præsentation
v/ Ninna Vestergaard Braüner, lektor, timelærer på Dansk Bibel-Institut og FIUC-CPH

10.10-10.30: Fortæl og lær børnene
Hvad siger Bibelen om trosoplæring og forkyndelse for børn? Hvorfor ser DBI religionspædagogik som sin opgave?
v/ Henrik Nymann Eriksen, rektor på Dansk Bibel-Institut

10.30-10.50: Hvordan forstår vi krig og straf i Gl. Testamente?
Hvorfor fik israelitterne lov til angrebskrige? Giver GT ret til folkemord? Hvordan forstår vi krigene i GT mod Israel? Giver GT perspektiver på krige i dag?
v/ Christian Canu Højgaard, ph.d., adjunkt i Gammel Testamente på Dansk Bibel-Institut og FICU-CPH

10.50-11.15: Hvordan fortæller vi børn om krigene i GT?
Refleksion i grupper + spørgsmål

11.15-11.30: Pause

11.30-11.50: Hvordan forstår vi Jesu undere i Ny Testamente?
Undere som udtryk for Jesu magt, omsorg og opfyldelse af GT’s profetier om Messias. Hvad kan vi forvente af Jesu undere i dag?
v/ Christian Schøler Holmgaard, adjunkt/førsteamanuensis i Ny Testamente på FIUC-CPH og Dansk Bibel-Institut

11.50-12.15: Hvordan forkynder vi om undere for børn?
Refleksion i grupper + spørgsmål

12.15-13.00: Frokost

13.00-13.20: Fra de10 bud til etisk vejledning i dag
Hvad er kristen etik set i lyset af de 10 bud? Hvordan for- midler vi de bibelske idealer for det gode menneskeliv, når vi møder dilemmaerne i vores liv?
v/ Michael Agerbo Mørch, cand.theol., ph.d. assistant professor i systematisk teologi på Dansk Bibel-Institut og FIUC-CPH

Kl. 13.20-13.45: Hvordan formidler vi den kristne etik til børn?
Hvordan vejleder vi børn? Refleksion i grupper + spørgsmål.

13.45-14.15: Walk and talk ved Islands Brygge

14.15-14.30: Kaffe/te

14.30-15.30: Kristen oplæring – perspektiver på vores praksis
Vi gør ofte “som vi plejer”. Men nu er der mulighed for at lade sig udfordre af forskellige perspektiver på den kristne oplæring: Hvilke mål kan vi have? Hvilket indhold? Hvilke formidlingsformer? Og hvor foregår det? Undervejs bliver der tid til en kort samtale i grupperne.
v/ Birgitte Kjær, konsulent og forfatter

15.30-15.50: Opmuntring og bøn for den kristne oplæring
v. Henrik Nymann Eriksen

15.50-16.00: Tak for i dag
v/ Ninna Vestergaard Braüner

Pris og tilmelding

200 kr. inklusive forplejning.
Tilmeld dig nedenfor senest 26. august 2024.

Tilmeld dig her

Sted

Dansk Bibel-Institut
Leifsgade 33,6
2300 København S

Kontaktpersoner

Ninna Vestergaard Braüner
Timelærer og religionspædagogisk konsulent

nvb@dbi.edu
Læs mere

Ninna er cand.pæd. og tidligere lektor ved læreruddannelsen.

Ninna dækker et bredt felt inden for religionspædagogik, men har et særligt fokus på hvad det kristne livs- og menneskesyn betyder for uddannelse og dannelse.

Ninna er timelærer ved DBI i faget Børn, unge og kristen tro og tilbyder herudover:

  • Kurser
  • Foredrag
  • Kollegasupervision
  • Konsulentbistand til udvikling af kristne skoler
  • Udvikling af tilbud til lærere og forældre om almenpædagogiske emner

Download CV

Kurser og foredrag

Emnerne kan holdes som foredrag eller kan udfoldes som undervisning i kurser eller workshops. Emnerne kan sammensættes til kursusforløb (i givet fald vil vi sikre mindre overlap i indhold end der pt er, fordi de skal kunne fungere som en afgrænset helhed i sig selv). Temaerne i faget Børn, unge og kristen tro kan udfoldes hver for sig som foredrag/undervisning. Flere eller færre af dem kan sammensættes til et ”lightforløb” af faget.

1. Trosoplæring set i et pædagogisk og didaktisk perspektiv

Hvad skal forkyndes for børn? Hvad skal ikke forkyndes for børn? Hvad er relevant at tage op med børn hvornår? Hvordan planlægge et forløb i trosoplæring? Hvilket materiale kan anvendes? Der vil være fokus på det centrale i trosoplæringen, og hvordan troen formidles til børn i dag. Relevante undervisningsmaterialer vil blive analyseret og vurderet.

2. Børn og unges forudsætninger for kirkens trosoplæring

Hvilke forudsætninger har børn og unge for kirkens trosoplæring? Hvad bidrager hjemmet med i forhold til trosoplæringen? Hvilke forudsætninger har børnene fra folkeskolen/den kristne skole fra faget kristendomskundskab? Der sættes fokus på oplæringen i hjemmet og faget kristendomskundskab i skolen som udgangspunkt for, hvordan børn og unges forudsætninger kan tænkes ind i trosoplæringen.

3. Udfordringer i forkyndelsen for børn i dag

Hvad kendetegner børn og unge i dag - set i et sociologisk perspektiv? Hvordan kommunikere med børn og unge? Hvilke konsekvenser har det for forkyndelsen, at både børn og voksne i dag er online en stor del af tiden? Der vil være fokus på undersøgelser vedr. børn og unges interesser, fritid, m.m., og hvad sociologien kan bidrage med i forhold til aspekter, der skal tænkes med i forkyndelsen og kommunikationen med børn og unge om livsspørgsmål.

4. Vejledning og supervision af undervisere i trosoplæring

Hvordan kommunikerer jeg med børn og unge? Hvilke forudsætninger har de for kristendom fra hjemmet og fra skolen? Hvad ved de om kristen tro og liv? Hvordan planlægge et undervisningsforløb, som motiverer børn og unge? Hvor vidt er min kommunikation med til at fremme forkyndelsen og oplæringen i den kristne tro? Kurset indeholder vejledning i forbindelse med observation/supervision.

5. Hvordan få ro, når der undervises?

God klasseledelse er forudsætningen for al undervisning. Klasseledelse indebærer struktur, klar kommunikation, tydelig begyndelse og afslutning af undervisningen. Hvilken betydning har rammerne for ro? Hvad sker der, hvis man skælder ud? Hvordan fange børnenes opmærksomhed? Hvordan kan god disciplin tænkes sammen med et kristent dannelsessyn?

Kurset kan målrettes lærere eller medarbejdere i børnearbejde/konfirmandundervisning. Der arbejdes med teori i relation til cases og øvelser.

6. Hvordan hænger et kristent dannelsessyn sammen med skolens evalueringspraksis?

Hvilken evalueringskultur vil vi gerne have på en kristen skole? Hvad kan et kristent dannelsessyn bidrage med i forhold til perfekthedskulturen? Hvad skal evalueres? Hvordan evaluere det, der har værdi og ikke kun måle det, der kan måles? Hvordan kan evalueringen med den enkelte elev styrke skolens samarbejde med forældrene? Hvordan få sagt det, der er svært i respekt for både eleven og forældrene? På kurset arbejdes med teori i relation til cases og øvelser.

7. Hvordan harmonerer et kristent dannelsessyn med undervisningsdifferentiering?

Hvad indebærer undervisningsdifferentiering? Hvordan tilgodese både det enkelte individ og fællesskabet? Hvilken sammenhæng er der mellem undervisningsdifferentiering og at gøre forskel på de enkelte børn/elever? Hvordan tilgodeses et kristent dannelsessyn, når man gør forskel? Hvor vidt kan man som underviser skabe et fællesskab, hvor alle har værdi og inkluderes fuldt ud? Kurset kan målrettes lærere eller medarbejdere i børnearbejde/konfirmandundervisning. Der arbejdes med teori i relation til cases og øvelser.

8. Hvordan har en kristen skole det med demokrati i forhold til skolens identitet?

Hvad indebærer kravet om, at skolen skal forberede eleverne til at leve i det danske samfund med frihed og folkestyre? Hvordan definerer vi demokrati? Hvorfor skal skolen opdrage til demokrati? Hvilke idealer kan kristendommen bidrage med i forhold til demokrati og åndsfrihed? Hvor giver skolen eleverne rum til demokratisk deltagelse? Hvordan forberedes eleverne til demokrati, og hvordan udvikles deres demokratiske dannelse?

Oplysninger