Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Foredrag

Klik på navnet på foredragsholderen nedenfor for at bestille et foredrag.

DBIs ansatte tager ikke honorar for forkyndende møder, men vi beder om honorar, når det gælder undervisnings- og foredragsopgaver. Se priser.

Foredragskatalog for CTIP

CHRISTIAN Canu Højgaard

Ph.d.-studerende i Gammel Testamente — chj@dbi.edu

 • Hellighed: Et liv i Guds nærhed
 • På jagt efter Guds helligdom: Nyt fra de arkæologiske udgravninger i Tel Shilo
 • Kong David og Bibelens troværdighed
 • Fra skriftruller til hjertesprog: Om moderne bibeloversættelse

Jens Bruun Kofoed 

Professor i Gammel Testamente — jbk@dbi.edu

 • Debatten om skabelse og evolution
 • Menneskelivet som gave og opgave – om skabelsesberetningens gudsbilledlighed
 • Guds mission i Esajas’ Bog: Dom, frelse og nyskabelse
 • Salmernes Bog som livsmestring
 • Gammel Testamentes historiske troværdighed
 • Penge i Biblen – Er der en kristen økonomisk etik?

Jakob Olsen 

Lektor i systematisk teologi — jo@dbi.edu

 • C.S. Lewis som forkynder og formidler
 • Søren Kierkegaard om formidling, tilegnelse og bibelbrug
 • Hvordan forkynde med bevidsthed om religionskritik
 • Synet på mennesket i dag og i kirkens historie

Finn Aasebø Rønne 

Dr.theol og lektor i kirkehistorie — faar@dbi.edu

 • Tidens strømninger – overblik og udfordringer. Hvordan afkoder vi dem? Hvordan stå fast på Bibelen i en tid med åndelig relativisme? Hvordan håndterer vi et stadig mere multikulturelt samfund? Undervisning, samtale og workshop.
 • Det ondes problem som udfordring til forkyndere og sjælesørgere.
 • Hvordan skal vi møde og forstå folk fra andre kulturer?
 • Fra pinsedag til X-købing. To timer om kirken og dens mission med udgangspunkt i Apostlenes Gerninger og linjer frem til i dag.
 • Aktuelle udfordringer for unge kristne – set i lyset af bibelen og historien.
 • Danmarks kristning
 • Reformationen i Danmark
 • Vækkelsesbevægelserne og nyevangelismen

BØRGE HAAHR ANDERSEN

Rektor på DBI— bha@dbi.edu

 • Nej tak, jeg er ikke fundamentalist – om bibelsyn og bibeltroskab
 • Introduktion til Lukasevangeliet
 • Introduktion til Apostlenes gerninger
 • Introduktion til Romerbrevet
 • Introduktion til Efeserbrevet
 • Guds styre af alle ting og det kristne menneskes lidelse
 • Luther som prædikant

MICHAEL AGERBO MØRCH

Ph.d.-studerende i systematisk teologi — mam@dbi.edu

 • Kirkens kit, akademiets kant – hvad skal kirken egentlig bruge DBI til?
 • Sabbatshvile og arbejdsliv
 • Blive, hvad du er! Om helliggørelse i Bibelen og hos Luther
 • Kristen mellem moskeer og omskæringer – om åndsfrihed i dag
 • Kristendom ind i det offentlige rum
 • Zeitgeist! Om nutidens tendenser, muligheder og udfordringer
 • Stendød eller trofast? Hvordan skal vi forstå Guds uforanderlighed?
 • Discipelskab med dybde
 • Multiværktøj for bibelbrugere — bliv begejstret for Ordet
 • Paulus i orkanens øje — om 1. Korintherbrev
 • Gak i låget — om Simon Grotrians salmedigtning
 • Vær nysgerrig! Nysgerrighedens historie og teologi
 • Efterlign mig! Om frimodigt lederskab i kirken i dag
 • Forkyndelse mellem tradition og fornyelse
 • Alene med Gud. Bønnens kamp, glæde og velsignelse