Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

A Tribute to Jeppe Bach Nikolajsen (MF)

DBI har profitteret enormt af Jeppes arbejde med at synliggøre konservativ teologi. For det fortjener han et virtuelt skulderklap.

af adm. leder af CTIP, Michael Agerbo Mørch 

Denne sommer er der vagtskifte på to centrale poster i vores miljø. Jeppe Bach Nikolajsen, lektor i systematisk teologi på Menighedsfakultetet i Aarhus, er blevet udpeget til at være MF’s nye studieleder, og derfor må han trække sig fra to poster, som han har bestridt i en længere årrække.

Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke

Først blev Jeppe redaktør af MF’s tidsskrift, dengang det hed ICHTYS. Det var et fint, lille blad, men det er senere blevet en mastodont under Jeppes kyndige ledelse. Bladet hedder nu Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke (DTTK) og er Danmarks vigtigste tidsskrift for fagteologi. Under Jeppes ledelse er tidsskriftet blevet anerkendt af diverse organer; det har fået en bredere profil, så det kommer i diskussion med flere grupper af teologer både i Danmark og resten af Skandinavien (en profil han selvfølgelig også har høstet kritik for); det har fået et flot design; en fast review-gruppe er etableret; osv. osv. Bladet er nu superprofessionelt og sætter en god ramme omkring den fagteologiske samtale i Danmark. DBI’s lærerstab har nydt godt af bladets opkvalificering, og forskerne publicerer løbende deres fagfællevurderede artikler i DTTK – en platform, som har en styrke og en tyngde takket været Jeppes indsats.

Forlaget Kolon

Jeppe har også været ansat i en minimallønnet stilling som fagredaktør på Forlaget Kolon, der i de senere år er blevet et fælles forlag for MF og DBI, administreret af forlagsgruppen Lohse. Også Kolon er professionaliseret under Jeppes ledelse og er bl.a. blevet anerkendt af forskningsministeriet til optag i Den bibliometriske forskningsindikator, som er DJØF-sprog for, at forlaget udgiver kvalitetsforskning. Kolon udgiver nu mere regelmæssigt, med en strammere profil og et fokus på høj teknisk standard. Det er med til at gøre bøgerne lødige blandt forskere, og forlaget møder anerkendelse rundt omkring. At salgstallene kunne være højere er ikke en last, man kan tilskrive Jeppe, der på trods af at være fagteolog har et godt blik for nødvendigheden af rent faktisk at sælge bøgerne. Også her profitterer DBI godt af Jeppes indsats, fx bærer alle tre udgivelser fra Kolon dette år forfatternavne med stilling på DBI.

Tak

Hvis man spørger Jeppe selv, vil han sikkert hellere tale om sin egen forskning, hvor han i mange år og gennem mange publikationer har diskuteret kirkens rolle i et pluralistisk samfund. Sådan er en forsker. Men her vil jeg gerne på CTIPs vegne takke hjerteligt for den store indsats i DTTK og Kolon, som har gjort, at også DBI er blevet mere synlige i forskningssammenhæng og at interaktionen mellem MF og DBI er blevet højnet.

God vind med den nye tjans.