Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed
Næste indlæg: Forrige indlæg:

Hvorfor hverdagsnær teologi?

En teologi, der ikke har hverdagen for øje, har heller ikke evigheden for øje. Og dermed er den slet ikke teologi.

Hvorfor hverdagsnær teologi?

Af Michael Agerbo Mørch, ph.d.-studerende i systematisk teologi

I går skrev jeg om behovet for akademisk teologi. Det er en hjertesag for DBI og for mig. Men over det er det en hjertesag for DBI og for mig, at teologi er hverdagsnær, så den kommer kristne fællesskaber og enkeltpersoner til hjælp – så mennesker styrkes i troen, og mennesker kommer til tro på Jesus.

CTIP er DBIs nye platform, hvor vi samler og intensiverer en række engagementer, der altid har været hjerteblod for DBI. DBI er ikke sat i verden for at pleje egne interesser, men for at være en forsyningskanal til det kirkelige arbejde. Hvor man måske kan forestille sig et sekulært teologistudium uden en tilhørende kirke, kan man ikke forestille sig DBI uden en kirke. DBI og kirke er – eller bør være – pot og pande.

I den forstand er CTIP altså ikke noget nyt. DBIs ansatte er allerede massivt tilstede med forkyndelse, undervisning, sparring, tilsyn osv. i mange forskellige sammenhænge. Men vi har set et behov for, at vi kan planlægge og tilrettelægge ressourcerne bedre, så de kommer flere til gavn. Her er centeret vores bud på en fælles løsning.

CTIP skal sikre, at vi samlet set sætter ind, hvor der er størst behov for vores bidrag, og hvor de kristne fællesskaber og ledere kan hente praktisk-teologisk hjælp, der er bibelsk funderet og reflekteret.

For DBIs skyld

CTIP oprettes bl.a. for DBIs egen skyld, fordi vi ønsker at opfylde vores vision og eksistensberettigelse, som et kirkeligt akademi. Vi ønsker ikke at glide ind i snirklede kroge, hvor anvendeligheden af det, vi nørkler med, stort set er forsvundet. Vi vil gerne beskæftige os med emner, som er afgørende og efterspurgte (med det mener jeg en balance mellem det eviggyldige og det tidssvarende), og derfor har vi brug for at være i tæt kontakt med det kirkelige landskab. Kristne fællesskaber kan simpelthen være med til at fastholde vores fokus.

For kirkens skyld

CTIP søsættes også, fordi vi ved, at mange mennesker efterspørger DBIs ressourcer. En række af vores allerede offentliggjorte tilbud afspejler netop denne efterspørgsel. Det er tydeligt, at det er praktiske kompetencer, som folk gerne vil have. Sjælesorg, prædikenlære, diakoni, evangelisation, etik ol. er emner, der altid hurtigt bliver nævnt – og her ønsker DBI at levere ved kasse ét.

Sørgeligt nok er de praktiske fag ikke centrale på det danske, teologiske studium. Men med CTIP skaber vi et sted, hvor vi kan dyrke vores egne kompetencer i disse vigtige felter og gøre det i samspil med kirkens frontlinje: ansatte og frivillige i alskens sammenhænge.

Hverdagsnær teologi

Så CTIP skal faktisk ikke sikre fagteologernes jordforbindelse – den tror vi på, at vi allerede har. Nej, CTIP skal sikre, at vi samlet set sætter ind, hvor der er størst behov for vores bidrag, og hvor de kristne fællesskaber og ledere kan hente praktisk-teologisk hjælp, der er bibelsk funderet og reflekteret.

Det skyldes, at en teologi, der ikke har hverdagen for øje, har heller ikke evigheden for øje. Og dermed er den slet ikke teologi.